Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


KYSYMYS 1: Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan ihmisen ajattelua, tunteita ja motiiveja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Kognitiivinen psykologia tutkii sitä, miten ihminen vastaanottaa, käsittelee ja tallentaa tietoa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Ihmisen tiedonkäsittely on aina tietoisesti ohjattua.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Ihmisen tiedonkäsittely perustuu hermoston toimintaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Neurotieteitä ovat esimerkiksi filosofia, tietojenkäsittelytiede ja antropologia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Neuropsykologian tietoa kertyy, kun tutkijat pohtivat ihmisen mielen toimintaa ja poikkeavuuksia sekä tekevät niistä johtopäätöksiä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Sisäisen mallin avulla ihminen havainnoi ja tulkitsee sekä omaa sisäistä maailmaansa että ympäristön tapahtumia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Ihmisen mielen toimintojen, kuten ilon tai masennuksen, tutkiminen ei kuulu neuropsykologian alaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Havaintokehä on kognitiivisen psykologian tärkeä käsite.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Neuropsykologia ja neurotieteet yleensä ovat tärkeä osa tutkimusta, jossa selvitetään ihmisen oppimista, muistia ja ajattelua.

Kyllä

Ei


© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com