Kyselyt -


KYSYMYS 1: Hermosto jaetaan pääpiirteissään keskus- ja ääreishermostoon sekä umpieritysjärjestelmään.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Mikrotasolla hermosto koostuu erilaisista neuroneista ja niiden tukena olevista gliasoluista.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Aivot kuuluvat ääreishermostoon ja ne jaetaan yleensä seitsemään eri osaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Isot aivot koostuvat lohkoista, joita kaikkia on kaksin kappalein.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Assosiaatioalueet ohjaavat ihmisen mielikuvien syntyä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Ääreishermosto jaetaan sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Kun ihminen rentoutuu, hänen parasympaattinen hermostonsa on aktiivinen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Jokainen yksittäinen hermosolu on olennainen ihmisen toiminnan säätelyssä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Lihastentoiminnan mahdollistaa erityisesti somaattinen hermosto.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Hermoverkko toimii sekä sähköisesti että kemiallisesti.

Kyllä

Ei


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003