Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


Ihmisen tiedonkäsittely 1-5, Tajunta, tietoisuus ja psykologinen todellisuus 6-10

KYSYMYS 1: Hypotalamus on olennainen aivoelin aistitiedon käsittelyssä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Jako lähi- ja kaukoaisteihin kertoo aistiärsykkeen sijainnin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Aistiärsytyksen tulkinta tapahtuu kunkin aistin kohdalla yhdessä tietyssä kohdassa aivokuorella.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Mikä – ja missä-radat liittyvät siihen, miten erilaiset näköärsykkeet hierarkkisesti tulkitaan aivoissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Sukupuolien välillä on suuria eroja tiedonkäsittelyn neurologiassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Tajunnassa on erilaisia tasoja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Libetin mukaan kaikki toiminta on ensin tiedostamatonta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Tietoisuus voidaan paikantaa muutamaan selkeään osaa aivoissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Tietoisuuden muuttuneet tilat näkyvät useissa kohdissa aivoissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Introspektio tarkoittaa samaa kuin tajunnan käsite.

Kyllä

Ei

Psykologia 1 luvut 4-9 kysely 2


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003