Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


KYSYMYS 1: Tarkkaavaisuus on tiedonkäsittelyn olennainen osatekijä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Orientaatiorefleksilla tarkoitetaan tiedonkäsittelyprosessin ensimmäistä vaihetta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Tarkkaavaisuuden jakamista myös samoja aivoalueita kuormittavien tehtävien välillä voi harjoittelemalla kehittää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Tarkkaavaisuuden suodatinteoriaa pidetään valikoivan tarkkaavaisuuden nykyisenä selitysmallina.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Mentaalinen sanakirja tarkoittaa mielessä olevaa skeemojen kokonaisuutta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Vigilanssi laskee vääjämättä saman tilanteen jatkuessa riittävän pitkään.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Näköaistin tarkkaavaisuuden valokeila tarkoittaa sen hetkistä tietoisuutta näkoaistin kohteena olevasta ärsykkeestä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Eräs syy tarkkaavaisuushäiriön taustalla voi olla vanhempien oma levottomuus ja keskittymiskyvyttömyys.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Ohimolohko on olennaisin aivoalue, kun puhutaan tarkkaavaisuudesta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Ylivilkkaus on sukupuoliriippumaton ilmiö.

Kyllä

Ei


© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com