Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


KYSYMYS 1: Havainto on aistielinten välittämä tarkka kuva ympäröivästä maailmasta. Siihen ei liity tulkintaa tai muita puhdasta aistitietoa vääristäviä seikkoja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Muisti on olennainen osa havaitsemisprosessia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Konstanssi-ilmiö on aivojen mekanismi, jonka ansiosta kaikkien maailman ihmisten havaintotodellisuus on eräänlainen vakiotila.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Mieli täydentää epämääräisen havainnon mielekkääksi hahmolakien avulla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Illuusiot korjautuvat kognition avulla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Syvyyden havaitseminen vaatii aina kahden silmän koordinaation.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Aika- ja paikkakoodaus liittyvät siihen, minkälaisin periaattein aivot muuttavat ärsykkeen havainnoksi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Havaitsemisen häiriöitä kutsutaan yhteisnimellä neglect.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: McGurk-efekti vahvistaa sen, miten tärkeää on aistien yhteistyö esimerkiksi puhehavainnon synnyssä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Havaitsemisen suhteen ihminen tavoittelee mielekkyyden kokemusta.

Kyllä

Ei

Psykologia 1 luvut 4-9 kysely 2


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003