Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


KYSYMYS 1: Sensorinen muisti on muistiprosessin ensimmäinen vaihe ja siinä voidaan erottaa toiminnaltaan erilaisia muisteja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Elämänkerta – ja tosiasiamuisti muodostavat yhdessä deklaratiivisen säilömuistin osan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Pyörällä ajamisen skeema on taltioitu proseduraaliseen muistiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Työmuisti on rajaton ja yksiselitteinen muistin ”työpöytä”.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Neurologisesti muistia voidaan tarkastella melko yhtenäisenä ja selvästi rajattuna kognitiivisena toimintona.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Oppimisessa synapsit muuttavat toimintamuotoaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Amnesia ja dementia voivat molemmat saada alkunsa esimerkiksi onnettomuuden jälkeisestä aivovauriosta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Pitkäkestoinen stressi voi suurentaa hippokampuksen kokoa, koska siellä voi käynnistä solujen mutaatio.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Implisiittinen muisti tarkoittaa niitä muistin alueita, joita ihminen ei tiedosta eikä näin ollen voi sanottaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Muistia on hyvin vaikea tarkoituksellisesti manipuloida.

Kyllä

Ei


© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com