Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


KYSYMYS 1: Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky ovat melko staattisia persoonanpiirteitä ihmisellä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Ihminen tekee päätöksiä yleensä joko intuitiivisesti tai analyyttisesti.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Monimutkainen päätöksenteko on hajaantunut joka puolelle aivoissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Kognitiivisilla vinoumilla tarkoitetaan sitä, miten ihmisen tiedonkäsittely on vaurioitunut esimerkiksi onnettomuuden seurauksena.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Erityisesti hahmopsykologit ovat tutkineet ongelmanratkaisuun liittyviä lainalaisuuksia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Heuristiikat saavat ihmiset tekemään huonompia ratkaisuja.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Intuitiota kannattaa käyttää erityisesti isoissa päätöksissä tai suurien hankintojen kohdalla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Havaintosalpauma tarkoittaa sitä, miten ihmisen tiedonkäsittely ja toiminta jähmettyvät, eikä hän kykene minkäänlaiseen päätöksentekoon.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Ongelma-avaruusteoria on NASAN kehittämä avaruudessa oleva ongelmaratkaisuun keskittynyt tekoäly.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Ongelmanratkaisuun liittyvää vaiheteoriaa ei pidetä universaalina selityksenä ongelmanratkaisun etenemisestä.

Kyllä

Ei


Tulosta tämä sivu / Print this page

© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003