Kertauskyselyt Opintoverkon kirjoihin liittyen -


KYSYMYS 1: Asiantuntijuus edellyttää keskimääräistä korkeampaa älykkyyttä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Älykkyystestit ovat laaja-alaisia ja tyhjentäviä yksilön älykkyyden osoittajia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Tunneviestivä robotti Pepper on osoitus vahvasta tekoälystä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Tiedonkäsittelyn staattisten reunaehtojen käyttö ja yksilön mieltämisyksiköt ovat aloittelijalla ja asiantuntijalla samanlaiset.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Menestyksekäs älykkyys punnitaan suhteessa omiin tai yhteisön asettamiin tavoitteisiin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Epäonnistumisiin liittyvät attribuutiot (selitykset) voivat selittää yksilön sinnikkyyden tasoa oppimisessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Perimä määrää pääosin sen älykkyyden tason, mihin ihminen yltää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Älykkyys tieteellisesti tutkittuna on paljon enemmän kuin mitä ihmiset sillä arkipuheessa usein ymmärtävät.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Älykkyyttään voi kehittää.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Asiantuntijaksi voi tulla vasta keski-ikäisenä.

Kyllä

Ei


© Kyselyt.opintoverkko
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com